Tủ sấy công nghiệp

Tủ sấy tạp dề đơn

-18%
Tủ sấy tạp dề đơn
Xem nhanh

10.300.000₫

12.500.000₫

Tủ sấy bát đĩa công nghiệp 1400L

-6%
Tủ sấy bát đĩa công nghiệp 1400L
Xem nhanh

16.500.000₫

17.500.000₫

Tủ sấy dao thớt 1 cánh

-16%
Tủ sấy dao thớt 1 cánh
Xem nhanh

10.500.000₫

12.500.000₫

Tủ sấy cốc chén

-5%
Tủ sấy cốc chén
Xem nhanh

9.500.000₫

10.000.000₫

Tủ sấy tạp dề đôi

-7%
Tủ sấy tạp dề đôi
Xem nhanh

14.000.000₫

15.000.000₫

Tủ sấy bát 1 cánh

Tủ sấy bát 1 cánh
Xem nhanh

5.000.000₫

Tủ sấy khay công nghiệp 1400L

-12%
Tủ sấy khay công nghiệp 1400L
Xem nhanh

17.000.000₫

19.300.000₫

Tủ sấy công nghiệp 700 lít

-18%
Tủ sấy công nghiệp 700 lít
Xem nhanh

9.800.000₫

11.900.000₫

Tủ sấy công nghiệp 2 cánh innox ...

-10%
Tủ sấy công nghiệp 2 cánh innox 1200 lít
Xem nhanh

18.000.000₫

19.900.000₫

Tủ sấy 700 lít cánh inox

-8%
Tủ sấy 700 lít cánh inox
Xem nhanh

11.500.000₫

12.500.000₫

Tủ sấy 1300 lít 2 cánh kính

-6%
Tủ sấy 1300 lít 2 cánh kính
Xem nhanh

14.500.000₫

15.500.000₫

Tủ sấy 1000 lít 2 cánh kính

-17%
Tủ sấy 1000 lít 2 cánh kính
Xem nhanh

12.500.000₫

15.000.000₫

Tủ sấy 600 lít cánh inox

-13%
Tủ sấy 600 lít cánh inox
Xem nhanh

10.500.000₫

12.030.000₫